Krześlinek 29  518376556   proboszcz@krzeslin.pl A A A  
Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie
Diecezja siedlecka

Kapliczka nr 01

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 02

Pokaż na mapach google

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 03

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 04

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 05

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 06

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 07

Pokaż na mapach google.

Obecny krzyż metalowy, postawiony w 1993 roku, stanowi rekonstrukcję pierwotnego, który został postawiony we wsi w czasie epidemii tyfusu (1919-1924) w celu oddalenia zarazy. Mężczyźni ze wsi w przeciągu jednego dnia ścięli dąb, przetarli na bale i wykonali krzyż. W tym samym czasie kobiety uprzędły len i utkały obrus na ołtarz. Krzyż został ustawiony w miejscu wyznaczonym wówczas jako środek wsi.

Kapliczka nr 08

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 09

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 10

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 11

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 12

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 13

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 14

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 15

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 16

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 17

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 18

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 19

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 20

Pokaż na mapach google.

Kapliczka ufundowana przez rodzinę Strusów, jako votum za uzdrowienie i cudowne ocalenie życia syna Mikołaja Strusa - Andrzeja w 1956 roku. Andrzej Strus został salezjaninem, profesorem nauk biblijnych. Zmarł w 2005 roku w Rzymie. Księdzem został także jego bratanek - Maciej. Rodzina nie zamieszkuje miejscowości Strusy, jednak cały czas jest związana emocjonalnie z tym miejscem.

Kapliczka nr 21

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 22

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 23

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 24

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 25

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 26

Pokaż na mapach google.

Na wschodnim brzegu wsi, przy drodze do Strus i Krześlina stoi kapliczka murowana z cegły i otynkowana, pierwotnie pomalowana na biało, zwieńczona kutym krzyżem, z figurą Matki Boskiej w niszy. Ufundowana została w 2. połowie XIX w. przez Piotra Bryńczaka i od 1910 r. służyła jako miejsce pożegnania zmarłych mieszkańców przed ostatnią drogą do kościoła i na cmentarz w Krześlinie. Otaczał ją kiedyś nieduży, drewniany płotek; w 2016 r. staraniem Daniela Bryńczaka kapliczka została odnowiona.

Kilka kroków dalej, w 1999 r. na pamiątkę misji parafialnych mieszkańcy Rzeszotkowa umieścili krzyż z napisem: „Z Jezusem Maryja”.

Kapliczka nr 27

Pokaż na mapach google.

W Rzeszotkowie w latach 20. XX w.wybudowano krzyż-pomnik, na pamiątkę ozdzyskania przez Polskę niepodległości. Wymurowano cokół ze spojonych cementem kamieni i osadzono w nim betonowy krzyż z napisem: Ś. P. Poległym za Ojczyznę pomnik ten kładą Koło Młodzieży i Związek Strzelecki w Rzeszotkowie 6/VIII 1922 r. Pierwotnie usytuowano go w stawie, kilka metrów od brzegu ulicy i otoczono głazami. W 1936 r., kiedy na nowo powstałym placu (ofiarowanym przez wieś na cele publiczne podczas komasacji) zbudowano Dom Ludowy i szkołę, przeniesiono pomnik, ustawiając go przy ścieżce prowadzącej do budynku. Początkowo był ogrodzony prostym płotkiem i towarzyszył mu krzyż. Granice jednohektarowego placu zostały obsadzone drzewami, wytyczono alejki, a wszystko to wykonała szkolna młodzież zgodnie z projektem i pod kierunkiem ówczesnego nauczyciela Juliana Ochnika. Ponieważ niektóre ścieżki oraz obelisk też były dwustronnie obsadzone drzewami i krzewami, po kilkunastu latach cały plac zaczął przypominać park. Zniknął on, kiedy w czasie remontu poszkolnego budynku w roku 2000 większość drzew i krzewów usunięto. Uporządkowano otoczenie krzyża, ułożono wokół chodnik z kostki brukowej. Pomnik był regularnie odnawiany. W 2018 r. został przeprowadzony duży remont za tzw. wiejskie pieniądze i z pomocą gminy: wzmocniono podstawę, odnowiono krzyż oraz przytwierdzono do niego 2 czarne granitowe tablice z napisami – na górnej powtórzono zasłonięty tablicą napis z 1922 r., a na dolnej: W 100-letnią rocznicę niepodległości Polski. Mieszkańcy Rzeszotkowa, Gmina Paprotnia. 11.11.2018 r.

Kapliczka nr 28

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 29

Pokaż na mapach google.

Metalowy krzyż ufundował Kazimierz Mazurek około 1983 r. i postawił niedaleko domu; zastąpił on krzyż drewniany postawiony tam przez Józefa Krakowskiego, jego teścia. Jak mówi rodzinny przekaz zbudowano go z wykopanej w „Borku” sosny.

Kapliczka nr 30

Pokaż na mapach google.

Główną część kapliczki stanowi wymurowany z cegły, otynkowany cokół w postaci prostopadłościanu ze ściętymi narożnikami.. Ściana frontowa posiada niszę z figurą Matki Boskiej i we wgłębieniu poniżej następujący tekst: Matko nie opuszczaj nas. Na pamiątkę powrotu z niewoli, 1947 r., 2002 r. Fundatorem był Stanisław Komar, który w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. odniósł ciężkie rany i po wyleczeniu wrócił do domu. Po skończonej wojnie, w 1947 r. postawił kapliczkę jako dziękczynienie za ocalenie życia. Lastrykowy krzyż z pasyjką wieńczący całość odcina się w widoczny sposób od cokołu. Pierwotnie na jego miejscu stała figura Matki Boskiej. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XXw. Stanisław Komar sprzedał posesję i przeniósł się do Siedlec, zabierając ze sobą figurę, by ją ustawić na nowej kapliczce. Nowy właściciel siedliska Feliks Pec umieścił na cokole lastrykowy krzyż. W 2002 r. kapliczkę odnowiono, dobudowując podest i odmalowując cokół, a około 2008 r. wylano betonowy chodnik, jednocześnie wycinając płot.

Kapliczka nr 31

Pokaż na mapach google.

Postument Matki Boskiej postawiony na pamiątkę wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie, postawiony  w latach 90-tych XX wieku, fundacji Jana Uziaka.

Kapliczka nr 32

Pokaż na mapach google.

Na ciemnym cokole z napisem: „Matko nie opuszczaj nas” ustawiona jest figura Matki Bożej osłonięta szkłem, nakryta niebieskim pleksiglasem i obsadzona tujami.

Kapliczkę ufundowali Stanisław Bryńczak i Marian Kowalczyk w 1993 r. Przy tym postumencie bywały stacje święcenia pól.

Kapliczka nr 33

Pokaż na mapach google.

Stary krzyż pochodzący z początku XX w. stojący na wschodnim skraju wsi Rzeszotków, przy wjeździe od Strus, na posesji Wawrzyszczuków, dawniej Pawła Komara. Fundator nieznany. Kiedyś krzyż znajdował się tuż obok drogi, ale w trakcie poszerzania skrzyżowania cofnięto go w głąb posesji. Ponieważ podziemna część spróchniała, znacznie się obniżył.

Kapliczka nr 34

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 35

Pokaż na mapach google.

Krzyż pochodzący prawdopodobnie z XIX wieku.. Pierwotnie znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej na wschód, przy skrzyżowaniu dróg: wiejskiej i prowadzącej z łąk do lasu. Tu trzeba nadmienić, iż ówcześnie ta część miejscowości była niezabudowana i właściwie krzyż znajdował się na zachodnim krańcu centralnej części Rzeszotkowa, skupionej wokół stawu. Po komasacji w drugiej połowie lat 20. polna droga częściowo zanikła i krzyż przeniesiono na nowe miejsce. Jego fundator nie jest znany, 100 lat temu stał przy działce Szymona Kozaka. Sporządzono go z drewna modrzewiowego, dzięki czemu zapewne zachował się do dzisiaj, choć mocno nadwerężony i po kilkukrotnych przenosinach – niziutki. Przy bliższych oględzinach można jeszcze dostrzec ślady kunsztownej ciesielki i starych okuć, jakich się dziś nie spotyka. Kilkadziesiąt lat wcześniej zamierzano go zlikwidować, ponieważ stał zbyt blisko planowanego miejsca budowy. Na prośbę sąsiadki przesunięto go jednak dalej i umieszczono przy drodze.

Kapliczka nr 36

Pokaż na mapach google.

Kapliczka tzw. „zachodnia” do 1910 r pełniła rolę żegnania zmarłych, których odprowadzano na cmentarz..

Z dużą dozą pewności można sądzić, że wcześniej w tym miejscu był krzyż. Może chylił się wtedy ku upadkowi, może też fundator Franciszek Bryńczak, syn Piotra, czuł wewnętrzną potrzebę, aby miejsce pożegnania zmarłych bardziej uświetnić. Kapliczka usytuowana jest w rozwidleniu dróg do Nakor i Brzozowa na niewielkim pagórku; ma misternie wykuty krzyż, delikatne żelazne ogrodzeniem i  wyciosany różowo-szary granitowy cokół. W płyciutkiej wnęce wprawiony jest wizerunek Matki Boskiej, a poniżej wyryto napis: „R. P. 1900”. Kapliczka była wielokrotnie odnawiana: między innymi w 2000 r. sporządzono do niej betonowe schody i platformę, obsadzono jałowcami oraz pomalowano balustradę i krzyż; w 2020 r. usunięto zbędne zakrzewienie i chwasty, zasiano trawę, zalano betonową płytę stabilizującą balustradę i cokół, pomalowano balustradę i krzyż, umyto cokół.

Kapliczka nr 37

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 38

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 39

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 40

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 41

Pokaż na mapach google.

Kapliczka z zabytkową figurą św. Jana Nepomucena, pobudowana w I poł. XIX wieku, restaurowana w 1934 roku, gruntowanie odrestaurowana w 2015 roku. Jest murowana, pokryta gontem i oparta na sześciu kolumnach. Data powstania figury św. Jana Nepomucena niepewna, część źródeł historycznych datuje ją na 1728 rok. Według przekazów ustnych została pobudowana jako znak pamięci o tych, którzy utonęli w pobliskiej rzece.

Kapliczka nr 42

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 43

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 44

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 45

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 46

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 47

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 48

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 49

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 50

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 51

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 52

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 53

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 54

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 55

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 56

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 57

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 58

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 59

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 60

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 61

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 62

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 63

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 64

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 65

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Kapliczka nr 66

Pokaż na mapach google.

Zapraszamy Parafian do pomocy w uzupełnieniu informacji o kapliczce.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM